Saturday, 9 June 2012

kerajaan negeriKerajaan Negeri

komponennya ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Menteri besar/ketua menteri
BADAN EKSEKUTIF NEGERI
komponennya ialah dewan undangan negeri ,raja atau Yang dipertua negeri
BADAN PERUNDANGAN NEGERI
dipengerusikan oleh yang dipertua DUN,
meluluskan undang-undang negeri,
ahli DUN boleh menjadi ahli Dewan Rakyat,
ahli DUN perlu letak jawatan jika dilantik jadi yang dipertua Dewan Negara,
saraan ADUN ditentukan kumpulan wang negeri disatukan,
tidak dilantik oleh raja kerana mereka dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya,
bilangan ahlinya berbeza mangikut negeri,
keistimewaannya sama seperti parlimen,
boleh menggubal undang-undang dalam SENARAI NEGERI dan SENARAI BERSAMA sahaja,
DUN perlu bersidang tidak lewat 120 hari dari tarikh dewan dibubarkan
DEWAN UNDANGAN NEGERI
Meluluskan anggaran belanjawan tahunan pihak berkuasa tempatan
KERAJAAN NEGERI
Menteri Besar mengetuainya,
meluluskan pertukaran status tanah daripadapertanian kepada  tanah pembangunan,
menguruskan tanah rizab Melayu,
menguruskan harta karun yang ditemui,
pegawai kewangan negeri ialah penjawat awam,
setiausaha kerajaan negeri ialah penjawat awam,
meluluskan pertukaran hak milik tanah,
mengeluarkan lesen pemaju perumahan,
melaksanakan pentadbiran kerajaan negeri,
bertanggungjawab bersama DUN gubal undang-undang kecil tentang tanah negeri untuk kegunaan perniagaan,
gubal undang-undang kecil  pihak berkuasa tempatan,
MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI
menjadi pengerusi majlis mesyuarat kerajaan negeri,
menjalankan kuasa eksekutif sultan/raja,
menjadi ketua kerajaan negeri,
menjadi ketua majlis mesyuarat kerajaan negeri,
dilantik oleh raja/sultan/yang dipertua negeri,
memegang jawatan sehingga DUN dibubarkan,
boleh menjadi ahli dewan negara,
jika ingin jadi speaker dewan rakyat kena letak jawatan MB, tidak boleh jadi anggota SPR,
MENTERI BESAR
menjadi penasihat kepada menteri besar/ketua menteri/
Majlis mesyuarat kerajaan negeri dalam hal pentadbiran,
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
berkuasa memajukan ekonomi negeri,
PERBADANAN EKONOMI NEGERI
menamakan nama jalan dan lorong taman perumahan,
ahli majlis pihak berkuasa tempatan dilantik oleh kerajaan,
HASIL PENDAPATAN PBT ialah
mengenakan kompaun kerana membuang sampah,
keluarkan lesen anjing,
keluarkan lesen pusat hiburan,
beri sewa ruang gerai makanan,
hasilnya ialah cukai taksiran harta,
mengenakan kompaun kerana restoran kotor,
mengenakan kompaun kerana cemarkan anak sungai dengan sampah sarap,
berkuasa menggubal undang-undang kecil tempatan,
kenakan kompaun terhadap kesalahan papan iklan p`niagaan,
kakitangann yang dilantik oleh kerajaan persekutuan,
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
pendaftaran hak milik tanah,
menukar hak milik tanah,
keluarkan lesen untuk cari galian,
rumah penginapan,
rumah lojing,
hukum syarak,
penyu di sungai,
menangkap ikan di sungai,
cukai taksiran harta,
zakat,
bil air,
cukai tanah,
kompaun kerana tak bayar cukai tanah,
hasil kuitipan zakat dan fitrah,
bayaran denda di mahkamah tinggi,
duti eksais petroleum –UNTUK SABAH DAN SARAWAK
bayaran daripada pelabuhan negeri-UNTUK SABAH DAN SARAWAK,
SENARAI NEGERI/HASIL NEGERI
menjadi anggota jawatankuasa perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan negeri,
SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
penasihat kepada menteri besar,
penasihat kepada majis mesyuarat kerajaan negeri,
memastikan agensi kerajaan  melaksanakan dasar kerajaan,   
SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
pegawai tadbir utama negeri,
ketua perkhidmatan awam negeri,

semua negeri ada SPA Negeri kecuali  Perlis,P.Pinang,Melaka,neg.9,
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
NEGERI

No comments:

Post a Comment